De beste wensen …

De beste wensen …

Beste Happytailer,

Graag wil ik beginnen met jullie allemaal een ‘gewoon’ jaar te wensen,

een jaar in een goede gezondheid,

een jaar met veel vreugde, liefde en vriendschap (ook van je harige vriend),

een jaar met veel feestjes en reizen,

een jaar waarin we ons wekelijks kunnen zien bij Happy Tails,

een jaar met veel knuffels,

een jaar met veel bubbels.

Vervolgens wil ik graag een dankwoordje richten aan de leden die ons zijn blijven steunen, onze Happy meeneemspaghetti was een succes. Ook dank aan de leden die wekelijks onze kas spekken door er eentje (of meerdere) te komen drinken in onze gezellige kantine. Veel trouwe leden hebben hun lidgeld gewoon door laten lopen, ook al was er geen les. Dit betekent veel voor ons aangezien er amper activiteiten zijn kunnen doorgaan en de vaste kosten gewoon verder lopen.

Tevens mijn dank aan nieuwe leden die ons hun vertrouwen schenken en lidgeld betaald hebben, ook al zijn we gesloten. Natuurlijk mag ik dan niet onze instructeurs vergeten die deze mensen met jonge honden, bijgestaan hebben met raad en daad en filmpjes.

Ondertussen hebben we uitsluitsel gekregen en weten we dat we mogen  lesgeven aan 3 personen per uur, per plein. Jullie worden nog op de hoogte gebracht over hoe we dit gaan regelen. Onze kantine zal enkel geopend zijn voor inschrijvingen en voor de lesgevers om even een drankje af te halen tussen de lessen.

Veiligheid is prioritair! Respecteer ten allen tijde de 1,5 m afstand en laat de poortjes enkel door de instructeurs openen en sluiten.

Ik hoop van ganser harte dat we binnenkort ons weer kunnen treffen en er eentje mogen drinken tussen de lessen of tijdens een van onze activiteiten.

PROOST!

Jullie voorzitter

Lily Knippenberg.


X