Corrigerende hulpmiddelen

Onder corrigerende hulpmiddelen verstaan we de U-lead, de gentlelead en de halti. Vertoont je hond storend gedrag, zoals bijvoorbeeld uitvallen naar andere honden? Is de kracht van je hond niet in verhouding tot jouw kracht? Dan bieden deze hulpmiddelen de oplossing.

Enkel op aansturen van de instructeurs en/of gedragsbegeleiders worden deze lessen aangeboden. Het is ten stelligste afgeraden om de hulpmiddelen te gebruiken op eigen houtje!

X