Happy Tails na de Quarantaine!

Happy Tails na de Quarantaine!

Lieve mensen,

Jullie snakken waarschijnlijk, net als wij, er hard naar om (weer) met je hond aan de slag te gaan. De langdurige sluiting heeft ervoor gezorgd dat we beslist hebben om tijdens de maanden juli en augustus de lessen gewoon door te laten gaan.

Zonder tegenbericht starten we op woensdag 10 juni om 18.00 u (stipt) voor nieuwe leden die nog niet in een groep ingedeeld zijn. Om 18.30 u is de eerste groep aan de beurt etc…

Nieuwe mensen die op zaterdag 13 juni willen starten verwachten we om 09.00 u (stipt). Om 09.30 u begint de eerste groep etc…

Mensen die te laat komen kunnen we jammer genoeg NIET meer toelaten.

Het Coronavirus laat niet met zich spotten dus, als we het lesgeven en les volgen op een veilige manier willen doen, is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Onze medewerkers zijn herkenbaar aan de blauwe polo en/of een fluorescerend hesje. Gelieve a.u.b. hun richtlijnen op te volgen.

Wij willen jullie met aandrang vragen om

  • met slechts 1 geleider per hond naar de school te komen, dit om het totale aantal van 20 personen zoveel mogelijk te respecteren. (jongeren onder de 18 jaar mogen vergezeld worden van één ouder)
  • de aanwijzingen van de medewerkers te volgen om de pleinen te betreden. De poortjes worden enkel geopend en gesloten door de medewerkers.
  • in te schrijven in de kantine (1 persoon tegelijk).
  • het toilet enkel bij hoge nood te gebruiken, de medewerkers zullen deze steeds ontsmetten.
  • gebruik te maken van de handgel aan de deur, alvorens binnen te gaan.
  • een mondmasker mee te brengen en te gebruiken als je uitstapt en op momenten dat je niet de 1,5 meter afstand kan respecteren.
  • de lesmaterialen niet aan te raken, je instructeur zal er ook over waken dat deze steeds ontsmet worden.
  • aan een tafel plaats te nemen( dus NIET aan de toog) als je een consumptie wenst te gebruiken in de kantine. Je wordt aan de tafel bediend.
  • je ELKE keer te melden bij je instructeur dat je aan- of afwezig zal zijn. Wie zich niet heeft aangemeld kan niet toegelaten worden op onze terreinen. (dit geldt niet voor de eerste keer van de nieuwe leden)
  • !!! OVERAL DE AFSTAND VAN 1,5 M TE RESPECTEREN!!!

Verder willen wij nog benadrukken dat iedereen zelf mag beslissen of hij weer zal deelnemen aan de lessen.

Aan mensen die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden, zal gevraagd worden om de pleinen te verlaten.

Indien je je niet lekker voelt, gelieve dan thuis te blijven!!!

Blij jullie allemaal (terug) te zien!

Vriendelijke groetjes,

Het bestuur.


X