Extra maatregelen!

Extra maatregelen!

Lieve mensen,

We gaan het weer eens wagen. We mogen buiten les geven aan 3 personen per instructeur. Er is heel wat puzzelwerk aan te pas gekomen om iedereen ‘onder de pannen’ te krijgen. Er zijn verschuivingen gebeurd van tijdstip en ook van instructeur. Jullie worden hiervan via app op de hoogte gebracht.

We starten op zaterdag 16 januari met lessen van 30 minuten  (van 09.30 u tot 10.00 u, van 10.30 u tot 11.00 u, van 11.30 u tot 12.00 u en van 12.30 u tot 13.00 u) zodat iedereen de tijd heeft om onder begeleiding de pleinen te verlaten en de volgende groepen onder begeleiding te pleinen te betreden.

Vanaf woensdag 20 januari starten de lessen om 18.30 (van 18.30 u tot 19.00 u, van 19.30 u tot 20.00 u en van 20.30 u tot 21.00 u).Ook hier worden de pleinen steeds betreden en verlaten onder begeleiding van je instructeur.

Zorg dat je een kwartier voor je les begint aanwezig bent op de parking. Blijf a.u.b. in je auto wachten tot je een seintje krijgt om uit te stappen. Als je je ruit opent zal je je naam horen.

Wij vragen om een mondmasker te dragen. Dit mag je gedurende de les (op het plein) afzetten, indien gewenst. Respecteer ten allen tijde de onderlinge afstand!

Het Coronavirus laat niet met zich spotten dus, als we het lesgeven en les volgen op een veilige manier willen doen, is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt.

Wij willen jullie met aandrang vragen om

  • met slechts 1 geleider per hond naar de school te komen, dit om het totale aantal van 3 personen te respecteren (jongeren onder de 18 jaar mogen vergezeld worden).
  • in de auto te blijven zitten tot de medewerkers teken geven om uit te stappen.
  • de aanwijzingen van de medewerkers te volgen om de pleinen te betreden. De poortjes worden enkel geopend en gesloten door de medewerkers.
  • in te schrijven in de kantine (1 persoon tegelijk).
  • gebruik te maken van de handgel aan de deur, alvorens binnen te gaan.
  • een mondmasker mee te brengen en te gebruiken als je uitstapt en op momenten dat je niet de 1,5 meter afstand kan respecteren.
  • de lesmaterialen niet aan te raken, je instructeur zal er ook over waken dat deze steeds ontsmet worden.
  • je elke keer te melden bij je instructeur dat je aan- of afwezig zal zijn. Wie zich niet heeft aangemeld kan niet toegelaten worden op onze terreinen. (dit geldt niet voor de eerste keer van de nieuwe leden)
  • overal de afstand van 1,5 m te respecteren.

Verder willen wij nog benadrukken dat iedereen die zich heeft aangemeld om les te volgen en verhinderd is, zich tijdig afmeldt om zo iedereen een kans te geven om les te volgen. Met mensen die zich niet afmelden kunnen we, jammer genoeg, in de toekomst geen rekening meer houden. Speciale tijden vragen nu eenmaal om speciale regels.

Aan mensen die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden, zal gevraagd worden om de pleinen te verlaten.

Indien je je niet lekker voelt, gelieve dan thuis te blijven!!!

Blij jullie allemaal (terug) te zien!

Vriendelijke groetjes,

Het bestuur.


X